The Flow experience

Kako uspešno odgovoriti na glavni izazov u savremenom poslovanju – istovremenost visoke produktivnosti, kreativnog rešavanja problema i sposobnosti analitičkog pristupa u radu?

Kako postići istovremeno duboki fokus i otvoren um spreman da iznalazi kreativna rešenja?

Zamislite tim koji je u “kreativnoj zoni” svakoga dana?

FLOW experience – metodologija koja je namenjena razvoju zaposlenih u savremenom poslovanju i razvoju njihovih kapaciteta, kako bi bili u što boljoj poziciji da odgovore na zahteve svog posla. U pitanju je trenažni sistem koji, na individualnom i grupnom planu, osposobljava polaznike da ovladaju tehnikama koje su neophodne za “Flow” – stanje u kome smo istovremeno veoma produktivni, precizni i kreativni.

Rad se sastoji od sistema vežbi i treninga za pojedinca i grupu. Vežbe i treninzi su bazirani na aktivaciji i podizanju kapaciteta naše intencije, inticijative i energije. Ceo trenažni sistem se sastoji od tri vrste treninga koji se uzajamno prepliću i polaznicima radionice pružaju znanje o principima koji su neophodni za “Flow” metodologiju. Takođe, pripremaju pojedinca i grupu da se ovešte i osposobe da “Flow” izađe iz sfere slučaja i nadahnuća i postane deo njihovog praktičnog znanja koje se može trenirati i usavršavati.

Cena obuke: Od 30€, za 2 radionice, u trajanju od po 3h

Više informacija, o terminima održavanja obuke na: 060/32 56 288

Poslednje iz Edukacija

Da li želite da svake nedelje besplatno dobijate pregled tekstova sa sajta na mail?

© Sva prava zadržana 2017. Human Resources Management Serbia

Powered by Web Fabrika – Web dizajn