Direktor odeljenja za ljudske resurse

Puno radno vreme
Beograd, Niš
Posted 6 months ago
Danas kompanije MING D.O.O. i MING Kovačnica A.D. ukupno zapošljavaju 160 ljudi. Svoje kompanije vidimo kao fleksibilan i efikasan sistem koji se razvija, mesto na kome se napreduje i uči, kao vrednog i značajnog partnera, spremnog da odgovori na sve izazove i usvoji nove tehnologije.
Pojavila se potreba za radnim mestom:

 

Direktor odeljenja za ljudske resurse

Beograd, Niš

 

Odgovornosti:

 • Organizacija rada odeljenja ljudskih resursa
 • Usaglašavanje i praćenje svih zakonskih promena iz oblasti radnih odnosa
 • Koordinira rad odeljanja sa pravnom službom i službom finansija
 • Vrši selekciju kadrova
 • Vodi bazu potencijalnih kandidata
 • Obavlja predselekciju i testiranje kandidata
 • Vodi kontrolu evidencije radnog vremena, godišnjih odmora, bolovanja itd.
 • Anketiranje trenutno zaposlenih i njihova motivacija
 • Osmišljavanje i pravljenje sistema nagrađivanja i kažnjavanja
 • Organizacija team buldinga
 • Ostali poslovi u dogovoru sa pretpostavljenim

Potrebne kvalifikacije:

 • Najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima (poželjno u proizvodnim firmama)
 • Viša/visoka stručna škola
 • Poznavanje zakonskih propisa iz oblasti radnog prava
 • Pouzdanost, tačnost, analitičnost
 • Sposobnost koordinacije više povezanih aktivnosti
 • Profil osobe koja pokazuje saradnju i uspešno komunicira i interno i eksterno
 • Spremnost na službena putovanja na relaciji Beograd-Niš

 

 

 

Prijave sa kratkom biografijom i fotografijom slati elektronskim  putem: office@mingbgd.com

ili na adresu:

MING d.o.o, 22. Oktobra 7/I, 11 000 Beograd

Rok za konkurisanje: 03.09.2017.

Apply Online