24. jun 2017.

Organizaciona kultura jede strategiju za doručak, ručak i večeru

ljudski resursi

Culture eats strategy for breakfast

’Kultura jede strategiju za doručak’  – fraza originalno kreirana od strane Piter Drakera a slavnom ju je napravio MarkFilds, predsednik u Fordu, je apsolutna realnost! Svaka kompanija koja ne povezuje ove dve stvari stavlja svoj uspeh  na kocku.

Bilo kako bilo, dok mnoge studije pokazuju da postoji direktna korelacija između zdravih, produktivnih kultura i sprovođenja suštine strategije kompanije, većina kompanija provodi malo vremena razmišljajući, a nekmoli čineći nešto povodom ove teme, iako provode dosta vremena razmišljajući o svojoj poslovnoj strategiji.

Strategija, operativna efikasnost i kultura moraju da se prate

Postoji moćan trijumvirat u korporativnim transformacijama – strategija, operativna efikasnost i kultura. Sve tri treba kreirati zajedno, prateći jedna drugu, i tako će omogućiti kompaniji da stvori pravu organizacionu transformaciju.

Strategija, operativna efikasnost i kulturno vođstvo je serija povezanih izbora o tome ’gde ćemo nastupati’,  ’kako ćemo pobediti i po čemu ćemo se razlikovati’, ’koje operativne sposobnosti treba da posedujemo da bismo izvršili zadatke’, ’koji kulturni imperativi će omogućiti različitost i izvršenje?

Strategija se  obično postavlja na period od 3 do 5 godina, i revidira se svakih nekoliko godina. Operativna efikasnost i kultura se takođe moraju revidirati, u isto vreme, kao jedan proces.

Ovo ne znači da treba promeniti vrednosti kompanije, već se odnosi na kontekst strategije, biznis modela, pozicioniranje brenda. Koje operativne sposobnosti su zahtevane i koje su kritične tačke korporativne kulture neophodne za kretanje u pravcu uspeha?

’Stvar koju sam naučio u IBM-u jeste da je kultura zapravo sve’– Louis V. Gerstner, bivši izvršni direktor IBM

Strategija ili kultura?

Održavanje kulturne povezanosti kroz kompanijski portfolio treba da bude ključni faktor kada određujete korporativnu strategiju.

Nikakva kultura, bez obzira na to koliko je jaka, ne može da nadoknadi slabe odluke pri kreiranju korporativne strategije. Uticaj kulture na uspeh kompanije je onoliko veliki koliko je strategija čvrsta.

Ne dozvolite kulturi da pojede strategiju za doručak. Dozvolite im da hrane jedna drugu.

Autor:  Torben Rick, objavljeno:  11.06.2014.

Poslednje iz magazina

Da li želite da svake nedelje besplatno dobijate pregled tekstova sa sajta na mail?

© Sva prava zadržana 2017. Human Resources Management Serbia

Powered by Web Fabrika – Web dizajn