23. jun 2017.

Analiza 5 zašto

„ Pet zašto je moćna organizaciona tehnika. Uz rad u malim serijama ona daje osnovu koja je preduzeću potrebna za brzo reagovanje na probleme koji se pojave, bez previše ulaganja ili preteranog inženjeringa. „*

Ukoliko se bavite preduzetništvom, na bilo kom nivou, bilo da ste vlasnik pekare ili velike kompanije, bilo da ste šef prodavnice ili generalni direktor velikog preduzeća, analiza Pet zašto će Vam pomoći da kreirate prirodan prsten povratnih informacija. Ukoliko se vaša preduzetnička delatnost brzo razvija, prirodno je da se javlja u kratkom vremenskom intervalu dosta problema, koje niste mogli predvideti. Prilagođavanje procesa koji uzrokuju probleme prisiliće vas da usporite rast i razvoj i uložite vreme u sprečavanje problema koji trenutno troše vreme, ali ukoliko se ne otklone, prete da se ubuduće ponavljaju.

„Osnovna ideja Pet zašto je da veže ulaganje direktno za sprečavanje najproblematičnijih simptoma. Ako ste ikada morali da odgovarate naprednom detetu koje želi da zna „Zašto je nebo plavo?“ i nastavlja da pita „Zašto?“ posle svakog odgovora, upoznati ste sa tim.“

Kada ste se suočili  sa problemom, da li ste se nekada zaustavili, i zapitali „Zašto?“ pet puta?

Zapravo i nije toliko lako kao što izgleda.

Na primer, zamislite da se pokvario zamrzivač u trgovinskom objektu.

1) Zašto je zamrzivač prestao da radi?

Bio je preopterećen, i osigurač se ugasio.

2) Zašto je zamrzivač bio preopterećen?

Napunjen je robom, koja je duplo teža nego dozvoljena kilaža za tu vrstu zamrzivača.

3)Zašto je ovaj zamrzivač prepunjen robom?

Zato što u radnji ima previše smrznute robe.

4) Zašto u radnji ima previše smrznute robe?

Zato što služba nabavke ažurira količine smrznute robe, koja se može isporučiti samo jednom nedeljno, zbog ugovorenih uslova poslovanja sa dobavljačem smrznutih proizvoda, te tako uvek u radnji u trenutku isporuke i u narednih dva do tri dana ima previše smrznute robe.

5) Zašto su ugovoreni takvi uslovi isporuke robe u maloprodajne objekte? Da li postoji mogućnost promene načina snabdevanja? Da li se roba može isporučivati dva puta nedeljno?

Zato što u momentu pregovaranja dobavljač nije imao mogućnost direktne isporuke robe u sve maloprodajne objekte u predloženoj dinamici, zbog troškova isporuke.

Iz sprovedene analize, na jednostavnom primeru, vidimo da naizgled jednostavan problem, koji se mogao rešiti zamenom osigurača do sledećeg pregorevanja osigurača i eventualnog kvara zamrzivača, vodi do dubljeg problema, koji je u većini slučajeva proizvod ljudske greške.

Šta je odgovor na analizu, koju smo naveli kao primer?

Otkloniti kvar (zameniti osigurač). Promeniti uslove poslovanja sa trenutnim dobavljačem smrznutog programa, u smislu da dobavljač mora da isporuči svoju robu dva puta nedeljno, u manjim količinama. Ukoliko je dogovor nemoguće postići, tražiti kompenzaciju od dobavljača (obezbeđivanje dodatnih frižidera, troškovi električne energije za dodatne frižidere, ukoliko su frižideri brendirani, trošak oglašavanja na mestu prodaje ). Ukoliko je nemoguće uopšte postići dogovor, potražiti drugog dobavljača, i početi pregovore o uslovima.

Kako većina tehničkih problema ima uzrok u ljudskom ponašanju, neadekvatnom primenom ove analize se uvek dolazi do „prebacivanja lopte“, na saradnike, drugo odeljenje, drugi sektor. U praksi,umesto do odgovora na Pet zašto, dođe se do Pet krivaca. Kako rešenje nije naći krivca, već rešiti problem tako da se greška ne ponavlja, analizu Pet zašto treba izvoditi kada su prisutni predstavnici svih odeljenja, koji mogu biti potencijalno odgovorni za grešku. Iskustvo kaže da, ukoliko je odsutan jedan bitan deo kompanije, a vezan je za problem koji je nastao makar indirektno, tendencija svih prisutnih je da okrive za problem odsutne.

„Cilj metode Pet zašto je da nam pomogne da vidimo objektivnu istinu a to je da su hronični problemi uzrokovani lošim procesima, a ne lošim ljudima, i da ih u skladu sa tim i rešavamo. „*

Treba imati na umu da analiza Pet zašto zahteva okolinu  u kojoj se podstiče osnaživanje i poverenje. Morate imati na umu i da budete spremni da će Pet zašto istaći neprijatne činjenice o vašoj organizaciji, posebno na početku. Tražiće ulaganja u prevenciju, koja idu na trošak vremena i novca, koji bi se mogli uložiti u nove proizvode  ili nove elemente. Kad su pod pritiskom timovi će se ponašati kao da je ovo gubljenje vremena i nepotrebni trošak, iako im to dugoročno štedi i vreme i novac. Proces će se nekad definitivno pretvoriti u Pet krivaca. U tim trenucima je neophodno da je prisutan neko s dovoljno autoriteta, ko insistira na praćenju procesa, implementiranju preporuka procesa, i kako bi preuzeo ulogu sudije, ukoliko dođe do neslaganja.

Dugoročno, analiza Pet zašto doprinosi stvaranju prilagodljive organizacije, koja će se odupreti promenama na svetskim tržištima i omogućiće organizaciji da dugoročno ostvari stabilan rast.

  • Citati :Erik Ris, Lean StartUp

Poslednje iz magazina

Da li želite da svake nedelje besplatno dobijate pregled tekstova sa sajta na mail?

Da li želite da svake nedelje besplatno dobijate pregled tekstova sa sajta na mail?