7 saveta maturantima ili diplomcima

Jedina očekivanja po kojima moramo živeti život su naša očekivanja.  Ne takmičimo se ni protiv koga osim protiv nas samih. Uživaj u tome što imaš, budi prisutan u sadašnjem trenutku i štedi za budućnost.