Edukacija

Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost

Učestvujte u radu XIX nacionalnog i V međunarodnog naučno stručnog skupa SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST.