NAPREDNE VEŠTINE HR MENADŽERA

Predmet i cilj obuke

Obuka  Napredne veštine HR menadžera je zamišljena kao kreativna, interaktivna HR radionica u kojoj polaznici aktivno učestvuju u kreiranju najvažnijih poslovnih aktivnosti u sektoru ljudskih resursa. Nužno je osnovno znanje iz ove oblasti. Poslovne veštine i alate koje budete stekli moći ćete odmah da primenjujete u praksi.

 • Aktivna uloga HR menadžera: Kako napraviti balans između poslovne politike, postojeće organizacione kulture, zadatih ciljeva rukovodstva s jedne strane, i brige o stepenu zadovoljstva zaposlenih, s druge strane?
 • Veštine komunikacije i sposobnost procene karaktera kandidata pri regrutaciji i selekciji: Primena testova, veštine postavljanja pitanja, neverbalna komunikacija;
 • Uloga HR menadžera u proceni radne uspešnosti: tehnike vođenja intervjua, povratna informacija;
 • Razvoj zaposlenih: Analiza potreba i organizacija obuka;
 • Efikasno upravljanje vremenom i stresom: korisni alati i tehnike;
 • Kako uspešno motivisati, razvijati i zadržati najbolje zaposlene.

Kome je obuka namenjena:

 • Svima koji već rade ili su radili u ljudskim resursima i žele dodatno da unaprede svoje znanje;
 • Svima koji su završili osnovnu obuku za rad u ljudskim resursima;
 • Preduzetnicima, i vlasnicima mikro i malih preduzeća koji žele da steknu napredna znanja i veštine koje će im pomoći da stručno odaberu novozaposlene, organizuju i podstiču rad i doprinesu razvoju svoje firme i zaposlenih;
 • Studentima i diplomcima koji nisu imali prilike da steknu poslovno radno iskustvo, a prošli su osnovnu obuku iz ove oblasti i žele da se usavrše i rade u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Osnovne metode rada:
Interaktivna radionica, analiza slučajeva, brainstorming, igre uloga, praktičan rad.

Cena:

 • Iindividualna radna sesija u trajanju od 120 minuta iznosi samo 3.000,00 dinara.
 • Za minimum 5 sesija Vaša investicija iznosi 13.500,00 dinara.
 • Nezaposleni i studenti imaju pravo na dodatnih 10% što iznosi za minimum 5 radniH sesija 12.000,00 dinara

Mentor maksimalno prilagođava termine i program rada stepenu znanja i potrebama klijenta. Ukoliko ste zainteresovani za ovakvu vrstu obuke, kontaktirajte nas direktno.

*U toku leta organizujemo individualni, mentorski rad sa jednim polaznikom.

Poslednje iz Edukacija

Da li želite da svake nedelje besplatno dobijate pregled tekstova sa sajta na mail?

© Sva prava zadržana 2017. Human Resources Management Serbia

Powered by Web Fabrika – Web dizajn