Entries by Sladjana Marjanovic

Analiza 5 zašto

Analiza „Pet zašto“ doprinosi stvaranju prilagodljive organizacije, koja će se odupreti promenama na svetskim tržištima i omogućava organizaciji da dugoročno ostvari stabilan rast.