17. jul 2017.

10 stvari koje svaki zaposleni očekuje od svog radnog mesta

Postoji nekoliko faktora na radnom mestu zbog kojih vaši zaposleni odišu motivacijom i srećom.  Ovi faktori su ključni i za dobrobit poslodavca, zato što su osnova za motivaciju zaposlenih, angažovanje zaposlenih i zadržavanje zaposenih.

Radna mesta kojima manjkaju ovi faktori su sklonija većoj fluktuaciji zaposlenih, nezadovoljstvu zaposlenih i negativnosti. Ovakvi poslodavci ne dobijaju dobar rejting na sajtovima za ocenu poslodavaca.  Neprijateljsko ophođenje poslodavaca prema zaposlenima šteti reputaciji poslodavca i njegovom brendu.

Potencijalni zaposleni, naročito ljudi koji imaju veštine i znanje koje je potrebno poslodavcu, gravitiraju prema poslodavcima koje prati dobra reputacija.

Šta zaposlenima treba? Šta zaposleni ustvari žele na svom radnom mestu?

1.

Poštovanje i pažnja je osnovno pravo svakog zaposlenog na svakom radnom mestu. Ako se ljudi osećaju kao da su tretirani s poštovanjem, i da im se poklanja pažnja,  obično se tako ponašaju prema saradnicima i svojim nadređenima. Zaposleni, koji se osećaju poštovano na svom radnom mestu, na poštovanje odgovaraju odgovornim akcijama i ponašanjem.

Deo poštovanja je pohvala i povratna informacija, kako bi zaposleni znali kako i koliko dobro rade na poslu. Poslodavac iskazuje poštovanje zaposlenima kada tretira zaposlene kao odrasle koji su u stanju da donesu odluku.

Na radnom mestu, punom poštovanja, svi su jednaki, samo imaju različite poslove i uloge. Ako pogledate zaposlenog u oči, i postavite mu pitanje kao što je: ’Kako je? Kako ide? Da li se snalazite, kolega?’- dajete rukovođenju ljudsku dimenziju, i zaposlenom osećaj da mu posvećujete pažnju.

2.

Osećaj da su deo tima. Ovo znači da znaju i imaju pristup informacijama jednako brzo kao i bilo ko drugi na radnom mestu. Zaposleni mrze da se osećaju isključeno, kao da nemaju pristup informacijama koje su im potrebne da razumeju i podrže viziju, misiju i ciljeve  svoje organizacije.

Da bi zaposleni bili valjano informisani, poslodavci treba da dele što je više moguće informacija o izazovima sa kojima se suočava organizacija, finansijama, budžetima. Tako će zaposleni biti u stanju da donesu dobru odluku, baziranu na svim dostupnim informacijama, i delovaće u najboljem interesu svoje organizacije.

3.

Udeo u odlučivanju o svojim poslovima. Inkluzija zaposlenog i osnaživanje zaposlenog pomažu u stvaranju angažovanih zaposlenih voljnih da investiraju dodatan trud u svoj posao.

U isto vreme, poslodavci moraju da zapamte da osnaživanje nije nešto čemu svi treba da imaju pristup, u vreme koje im odgovara. Morate napraviti strukturu koja će ohrabrivati osnaživanje zaposlenih u pravcu u kome je to potrebno vašoj oganizaciji.

Menadžeri treba jasno da komuniciraju sa svojim zaposlenima o tome šta je moguće u okviru strukture osnaživanja postići, a relevantno je za njihov posao i razvoj. Zaposlenima treba da imaju jasan pravac i da znaju koji su parametri u okviru kojih smeju da donose odluke. Nagrade, priznanja i bonusi su ono što dolazi posle uspešno primenjenih mera za osnaživanje zaposlenih u okvirima njihovog radnog mesta.

4.

Vođstvo. Žele osećaj da su na dobrom putu, da idu negde i da je to gde će stići definisano i važno. Vole osećaj da su deo nečega većeg od sebe. Zaposleni žele da znaju da je onaj ko ih vodi osoba vredna poverenja.

Rukovodioci i izvršni direktori, pa čak i srednji ili niži menadžment, moraju da zrače samopouzdanjem i da znaju u svakom trenutku šta rade. Zaposleni posmatraju. Treba im da se osete sigurno  po pitanju proizvoda koji grade ili prodaju, da  znaju da će njihov proizvod biti uspešan i da organizacija zna gde se nalazi i šta radi na tržištu.

Zaposleni žele da znaju da će njihov posao biti tu i naredne godine, i da se dugoročno mogu posvetiti organizaciji,pod uslovom, naravno, da su srećni na poslu. Kvalitet vođstva odgovara na mnogo pitanja   postavljena ovde.

5.

Svrha. Nemojte pretpostavljati da su visoka plata i redovan bonus najvažnije stvari za vaše zaposlene. Oni, kao i Vi, žele da znaju da to što rade svakog dana ima neku svrhu. ’Ono što ljudi žele, jeste da naprave razliku’- kaže Aleksandar Hiam, autor knjige ’Biznis inovacije za početnike’.

’ Kada imaš šansu da čuješ svoje ideje i kada se jedna od njih zaista i usvoji i krene se u njenu implementaciju, to je zaista veliki podsticaj za zaposlenog’.

6.

Jasno postavljeni ciljevi. Da bi vaši zaposleni imali osećaj da imaju svrhu, morate im postaviti jasno definisane ciljeve, u jasno određenim vremenskim periodima. Ciljevi moraju da budu S.M.A.R.T.(*eng smart – pametan, akronim za S –  specific – određen, specifičan, M – measurable-merljiv, A – achievable- dostižan, R – realistic- realan, T – time-based- vremenski određen).

7.

Autonomija. Samostalnost. Ukoliko  zaposlenima date slobodu da urade posao na način na koji oni žele, to ih može učiniti produktivnijim. Dajte slobodu zaposlenima, na onim radnim mestima gde je to moguće, da urade posao na način na koji im to odgovara. Ovako olakšavate i sebi i njima, njih lišavate osećaja da ste im non-stop za vratom, a sebe rasterećujete.

8.

Fleksibilno radno vreme. Nove generacije traže posao, koji će im omogućiti ravnotežu između poslovnog i privatnog života.  Omogućavanje zaposlenima da rade od kuće, ili da se pojave na poslu u vreme koje njima odgovara, jeste veliki iskorak za pojedine kompanije, naviknute na čvrste radne rasporede.

Uspostavljanje fleksibilnog radnog vremena zahteva veliku dozu poverenja u svoje zaposlene, ali opet, ako ne verujete svojim zaposlenima, u mnogo ste većem problemu, nego što je to uspostavljanje fleksibilnog radnog rasporeda.

9.

Prilike za inovacije. Ne tako davno, Google je objavio svoju politiku o  20% kreativnog vremena , koja ohrabruje zaposlene da 20% svog radnog vremena posvete novim idejama vezanim za kompaniju. Ljudima treba dati priliku da rade na nečemu novom i uzbudljivom. Kada samo pitate zaposlene da vam isporuče ideje, to ne stvara inovacije.

Nije realno očekivati od zaposlenih da izdvoje toliko vremena za inovacije, ali ohrabrivanje novih ideja kroz, na primer, organizovanje brainstorming sastanaka, je ono što možete da uradite. Gajenje organizacione kulture koja podstiče inovacije je, u današnjem poslovanju, neophodno.

10.

Novac. Vaši zaposleni moraju da obezbede život sebi i svojim porodicama, tako da su plata, bonusi i beneficije važni, ali možda ne na način na koji biste pomislili.

Istraživanja o motivaciji zaposlenih pokazuju da je najbolji način da se novac koristi kao motivator da platite ljude dovoljno da se ta tema ne mora uopšte pokretati. Bolje je platiti ljude malo više nego što je to prosek za to radno mesto, i tako im dozvoliti da se fokusiraju na svoj posao, nego im plaćati po učinku.

Ukoliko ste među onim poslodavcima koji zaposlenima obezbeđuju zagarantovanu minimalnu zaradu, plus provizije u odnosu na učinak, u nadi da će zaposlene motivisati strah od toga da neće imati ovog meseca dovoljno novca možda ni za hranu, razmislite, da li je to dobar motivator? Da li će ih to inspirisati da daju svoj maksimum?

Da ovi faktori postoje na svakom radnom mestu, produktivnost, motivacija i sreća bi samo rasle.

Poslednje iz magazina

Da li želite da svake nedelje besplatno dobijate pregled tekstova sa sajta na mail?